Liberalizmus vagy populizmus – állam az izmusok útvesztőiben

Matus János | 2023.03.11. 20:00

Olvasási idő kb. 15 perc

A hazai és a nemzetközi eseményekről szóló napi hírek könnyen elterelhetik figyelmünket arról a problémáról, hogy az egyre kaotikusabbá váló világból hogyan alakul ki végül egy új és biztonságosabb nemzetközi rend. A jelenről szóló információk áradata önmagában nem segít a hosszabb távú megoldások keresésében. A múlt hasznos gondolatainak felidézésével kombinálva azonban találhatunk hasznos támpontokat a jövőbe vezető úthoz. Európa újkori történelmében számos szellemi irányzat kereste a válaszokat az adott kor által felvetett kérdésekre. Közülük számos ideológia az általuk inspirált politikai gyakorlat kudarca vagy – súlyosabb esetben – az okozott tragédiák miatt remélhetőleg végleg semmissé vált. Más eszmék azonban fennmaradtak, és segíthetnek az útkeresésben.

A modern Európában elsőként a liberalizmus kereste a válaszokat az egyén, az állam, a gazdaság és a társadalom kapcsolataival összefüggő kérdésekre. A 16. század elején kezdődött reformáció fontos szellemi előzménye volt a 17. századtól kibontakozó felvilágosodási folyamatnak. A felvilágosodás képviselői átvették Luther Márton tanításaiból azt a gondolatot, hogy az egyénnek joga és lehetősége van közvetlenül Istenhez fordulni, közvetítők nélkül. Ezt a gondolatot felhasználva fejlesztette tovább a politikai gondolkodást John Locke angol filozófus, aki – az egyén autonómiához való jogára hivatkozva – elutasította az abszolút hatalmat. Locke tanítása nyomán a nép jóváhagyásával való hatalomgyakorlás fokozatosan és széles körben vált elfogadottá. Ebből az elvből következik az állam kötelezettsége, hogy védje az egyének életét, szabadságát, vagyonát és biztosítsa a teljes jogegyenlőséget. A jog uralmát helyezze az ember uralma fölé. A kormányzással kapcsolatos alapvető követelmény a korlátozott hatalom, a megosztott kormányzás és a hatalom ellenőrzése.

Az egyénnel kapcsolatos liberális nézetek a későbbiekben tovább bővültek. A középkori tanításokkal ellentétben, amelyek az embert tökéletlennek, eredendő bűnnel terheltnek írták le, a liberalizmus az emberi természetet jónak tekintette, és alkalmasnak tartotta a fejlődésre. Elismerte, hogy az emberek önzők, a saját érdekeiket követik, ami sértheti mások érdekeit, de a kialakult érdekkonfliktusok racionális párbeszéddel kezelhetők. A liberális felfogás szerint az egyének képesek saját erejükre támaszkodva boldogulni, nincs szükségük az állam támogatására. A környezet folyamatosan változik, és mind az egyének, mind a társadalom képes az alkalmazkodásra és a fejlődésre. Ezeket az elveket először az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom után kezdték alkalmazni a két országban.

A liberalizmus lényeges gondolatokkal gazdagította a gazdasággal kapcsolatos felfogást. A 18. század végéig az uralkodó gazdasági elmélet a merkantilizmus volt, amely egy ország gazdagodása fő forrásának az export ösztönzését és az import korlátozását tekintette. Mivel minden állam elsősorban eladni akart, az így kialakult érdekkonfliktusok nem ritkán háborúhoz vezettek. Adam Smith liberális angol közgazdász elmélete, majd az annak nyomán bevezetett gazdaságpolitika elsőként Angliában hozott lényeges változást az állam és a gazdaság viszonyában. Smith elmélete szerint a gazdaságnak függetlennek kell lenni az állami beavatkozástól. A szabadpiacon a kereslet és kínálat törvénye következtében kialakul az egyensúly, amit az úgynevezett „láthatatlan kéz” irányít. Azonban a szabadpiaci elvek alapján csak akkor virágozhat egy társadalom, ha morális erők fékezik az egyéni önzést, ha érvényesülnek olyan elvek, mint egymás megbecsülése és a kölcsönös segítségnyújtás. Igazságos politikai rendszerre van szükség, amelyben nem érvényesül a sebek kölcsönös osztogatásának közösséget romboló gyakorlata. Adam Smith úgy vélte, hogy az általa javasolt elvek elfogadása esetén egy társadalomban kialakulhat az érdekek harmóniája. Az országok közötti kereskedelemnek akadálymentesnek kell lenni, mert ez biztosítja a nemzetek gazdagságát. Adam Smith elméletét több mint egy fél évszázaddal később kezdték alkalmazni Angliában, amikor a Parlament megszüntette a nemzetközi kereskedelmet gátló törvényeket.

Kedves Olvasónk, ennek az érdekes cikknek még nincs vége!

Ha továbblép a teljes cikk elolvasásához, akkor hozzájárul a Jelen szerkesztőségének fennmaradásához. Az előfizetésért cserébe színvonalas elemzéseket, interjúkat, riportokat és publicisztikákat kínálunk.

Olvassa el ezt a cikket,
csak 199 Ft!

vagy

Fizessen elő a Jelen összes cikkére,
csak havi 1790 Ft!

Még több olvasnivaló a témában.

A válság felértékelte a zuglói modellt

Lakner Zoltán

Szakmai és civil siker, hogy Zugló önkormányzata egyelőre nem foglalkozik a helyi szociális modell elvetéséről szóló javaslattal. Scharle Ágota közgazdásszal, a Budapest Intézet vezetőjével, a modell egyik kidolgozójával Lakner Zoltán, a Jelen főszerkesztője arról is beszélgetett, hogy a Zuglóban kialakult vita alkalmat teremthet akár egy a szociálpolitika valódi szerepét tisztázni hivatott párbeszédre. A beszélgetés az Új egyenlőség podcast-sorozatának része.

Elolvasom

Az árpádsáv színei és az MLSZ

Krajczár Gyula

Érdekes vitát folytatott le önmagával a Magyar Labdarúgó Szövetség a közelmúltban arról, hogy vajon nagy-Magyarország kontúrja és az árpádsávos zászló – vagy hogy őket idézzük: „az árpádsáv színei” – rasszistának, kirekesztőnek minősülnek-e, netán hordoznak-e politikai üzenetet.

Elolvasom

Rékassy Balázs: Az orvosi kamara úgy érezte, mintha pofon vágták volna

Tóth Ákos

A Magyar Orvosi Kamara mindvégig egyetértett nemcsak az egészségügy átalakításának szükségességével, hanem az irányával is, ahogy azzal is, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszert modernizálni kell – derült ki az Új Egyenlőség legújabb, a Jelen oldalán is meghallgatható podcast-adásából, amelyben az Új Egyenlőség szerkesztője, Kiss Ambrus Rékassy Balázs szakközgazdásszal, egészségügyi menedzserrel beszélgetett a kormány és a MOK közötti konfliktusról, amelyet a kormány a maga részéről azzal oldott föl, hogy brutálisan, egyik napról a másikra megszüntette a kötelező orvoskamarai tagságot.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Élettérképek – honnan jöttünk, hol tartunk, merre megyünk?

Kormos Lili

Egy ideje az okostelefonok már azt is számon tartják, mikor és merre jár a tulajdonosuk, hogy melyik boltba, kávézóba, színházba, kocsmába tért be, és mindezt hányszor ismételte. Hóvégén készül a precíz összegzés, amikor aztán mindenki rácsodálkozik, hogy januárban is többet támasztotta a Gyalogbéka Eszpresszó pultját, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasótermének asztalait. Viccet félretéve, ez egyfelől elég ijesztő, mert ugyan, ki akarná, hogy minden átkozott lépésének nyoma legyen? Másfelől viszont el is gondolkodtatott. Az járt az eszemben, hogy vajon hányszor és milyen paraméterek mentén rajzolódott már át az életem térképe? Merre járok most? Milyenek voltak az útvonalaim tíz éve? És ami ennél is fontosabb: pusztán helyrajzi kérdésről van szó, vagy mélyebb összefüggések után is érdemes kutakodni?

Elolvasom
Keresés