Tóth Ákos Tóth Bertalan: Újjáépül a baloldal szellemi hátországa

Tóth Bertalan: A kompromisszumok jelentik az alternatívát

A Fidesz biztos, hogy mindent megtesz majd a vélt vagy valós ellentétek fölerősítése érdekében, de én az MSZP és személy szerint a magam felelősségének tartom, hogy egyben tartsuk a hatpárti együttműködést – nyilatkozza lapunknak Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezető-társelnöke, akit nemcsak a párt programjáról, hanem arról is kérdeztünk, hogy miként bontható le a NER.

Sokak szerint a 2022-es választás valójában az Orbánnal vagy nélküle ideológiai csatájáról szól majd. Az MSZP ehhez képest olyan programmal indul, amellyel tulajdonképpen állást foglal amellett, hogy nem elegendő csak orbánozni.

A programunk többet ígér a kormányváltásnál, a korszakváltás szükségességét hangsúlyozza. Hiszen az nem elég, hogy Magyarországnak lesz egy új kormánya, azt is tudni kell, hogy mit akar tenni a fölhatalmazásával. Ezért tettük le a demokrata választási szövetség pártvezetőinek asztalára az MSZP javaslatát a korszakváltás programjára, mert a kormányváltás önmagában nem elég. Helyre kell állítani a jogállamot, a szabadságot és a demokráciát, fel kell számolni a társadalomban meglévő igazságtalanságokat és mindenkinek egyenlő esélyt kell biztosítani, ugyanakkor gondoskodnunk kell gyermekeink, unokáink jövőjéről, óvnunk kell környezetünket, hogy ők is élvezhessék bolygónk szépségeit. Szükség van tehát az alternatívára, ami nélkül elképzelhetetlennek tartom a győzelmet.

A Korszakváltásból melyek azok az elemek, amelyekhez feltétlenül ragaszkodnak, és mindenképpen meg kell jelenniük a hatpárti ellenzéki összprogramban?

A társadalmi igazságosság kritériumainak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk: az MSZP-nek kötelessége, hogy egy eljövendő koalícióban a nagy többség érdekeit szolgálja. Hogy újra megteremtődjék a társadalmi szolidaritás, hogy senki ne éhezzen, hogy mindenkinek legyen otthona, hogy megszűnjön a dolgozói szegénység, hogy mindenki hozzájusson az egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz, és megszűnjön az egyre nyilvánvalóbb kasztrendszer! Az állam gondoskodó szerepének növelését, a jóléti rendszerek fejlesztését és az állampolgároknak több jövedelmet biztosító elosztást akarunk.

Lát esélyt arra, hogy a markáns baloldali elképzeléseik átmennek az ellenzéki együttműködésben résztvevő másik öt párton?

Az elmúlt évek konjunktúrája és az uniós pénzek beáramlása komoly gazdasági föllendülést hozott, de ennek haszna Magyarországon csak egy szűk rétegnél csapódott le. Nem hiszem, hogy ütköznénk ennek megítélésében az együttműködő pártokkal, s bár kétségtelenül vannak vitás pontok, de azt hiszem, meggyőzhetők lesznek. Az optimizmusomat táplálja az is, hogy a hat párt által közösen rögzített kormányzati alapelvek között a méltányos közteherviselés és az igazságos gazdaság elérésének kívánalma is. 

A Korszakváltás számos eleme kétharmados győzelmet feltételez.

Épp ezért tartjuk kiemelten fontosnak azokat a törekvéseinket, amelyek anélkül is megoldhatók. Csak egyetlen példa: a sajtó eltorzításában döntő szerepe van az államnak, de nem kell kétharmad ahhoz, hogy a szakma bevonásával fölállítsunk egy olyan független alapot, amely a kormány és az állami cégek hirdetéseit érték- és piaci alapon osztja szét. Már ezzel is komolyan javulhat a sajtó helyzete, és látjuk, hogy megéri a támogatás: mára számos ellenzéki önkormányzat olyan sajtót működtet, amelyet ki lehet tenni az ablakba, pártatlan és színvonalas.

De mit lehet kezdeni a Médiatanáccsal, mit Polt Péterrel?

Nyilván nem mindegy, milyen arányú az ellenzék győzelme. Minél nagyobb a társadalmi felhatalmazásunk, az annál súlyosabb üzenetet hordoz azok számára, akik most úgy hiszik, bebetonozott a pozíciójuk. Egyébként jogászok sokasága dolgozik azon, hogy a Fidesz által kialakított kétharmados gyűrűben milyen alternatív megoldások jöhetnek számba, amelyek jogállami keretek között biztosítják az igazságszolgáltatás függetlenségét, az elszámoltatást.

Már több elképzelés is ismert a NER lebontására: van, aki alkotmányos alapon semmisítené meg a rendszert, van, aki népszavazások segítségével, s van olyan elképzelés, hogy bizonyos területek megkerülhetők, például a bírói jogkörök kibővítésével.

A népszavazás intézményét nyilván használni kell, de mint tudjuk, ennek is megvannak a kétharmados buktatói. Hozzám közelebb állnak az alternatív megoldások, amelyek a jogállami keretek között segítenek a rendszer szétbontásában. 

Mondana példát ilyen alternatív megoldásra?

A népszavazás például ezek egyike, de más elemet nem szívesen említenék, mert nem akarok ötleteket adni a Fidesznek. A társadalmi feszültségek csökkentéséhez, a minimálbér adómentességéhez, az egészségügy és az oktatás költségvetésének növeléséhez, a nyugdíjszámítás és –emelés igazságossá tételéhez, a korrupció visszaszorításához viszont nem kell kétharmad.

Hogyan szeretnék elérni, hogy az ebben érintett rétegekhez eljusson az üzenetük? A helyzet most az, hogy ahol nagy a kiszolgáltatottság, ott nem látnak az emberek alternatívát.

A megélhetési válságot azonban egyre inkább érzik, és ezt látjuk a közvélemény-kutatásokban is. Dolgozunk azon, hogy minél többen értesüljenek arról, van lehetőség a jobb életre. Önmagában már az előválasztás is elősegíti, hogy több százezer embert bevonjunk ebbe a folyamatba, s az üzenetek eljussanak a tömegekhez. Ha a programunk üzeneteit át tudjuk ültetni a demokrata pártok közös programjába, akkor már az ellenzék teljes frontja azt fogja képviselni. Szeptember végére letisztulnak majd a személyi kérdések, közös arculattal, közös kampánnyal indulunk el, s meggyőződésem, hogy amit képviselünk, olyan területekre is eljut majd, ahol a Fidesz arra törekszik, hogy teljesen elzárja az információktól az embereket. Az MSZP a maga hálózatával és a helyi szervezeteivel ezt a folyamatot mindenben elősegíti.

Tisztelt Olvasónk, a cikknek még nincs vége!

Az egy éves születésnapját ünneplő Jelen egy pártoktól független hetilap és online portál, amelynek tulajdonosai a szerkesztők, támogatói az olvasók. A Jelen újságírói mélyen elkötelezettek a szabadság, a demokrácia, a jogállam és a társadalmi igazságosság értékei mellett. A szabad média ma veszélyben van Magyarországon, a független sajtó kizárólag az olvasók segítségével maradhat fent.

Ha továbblép a teljes cikk elolvasásához, akkor ezzel hozzájárul a Jelen független szerkesztőségének munkájához. Az előfizetésért cserébe színvonalas, sokszínű, kritikus tartalmat kínálunk.

Amennyiben egyetért a céljainkkal, kérjük, fizessen elő a Jelen nyomtatott vagy online változatára!

Jelentkezzen be, ha már regisztrált előfizető.

Köszönjük, hogy a Jelen mellett döntött!