A törpe minoritás óriása

Révész Sándor | 2023.02.04. 12:33

Olvasási idő kb. 15 perc

Mi már a haladár Adytól vélünk tudni Magyarország „ázsiai állapotairól”, holott ezt a szóképet a régen elfelejtett „ókonzervatív fekete báró”, Sennyei Pál vitte bele a köztudatba. Amikor a 48-as és a 67-es alapon állók harcáról szólt a politikai élet, egy maroknyi konzervatív arisztokrata 47-es alapon képzelte el Magyarország modernizálását. A lehetetlen küldetés donkihótéi közül magasodott ki Sennyei Pál.

Főnemesi családba született 1824. április 24-én. A család vagyona jóval kisebb volt, mint múltja és tekintélye. Élete első évtizedét a zempléni családi birtokon töltötte, aztán a gimnáziumi tanulmányokra fölküldték őt Budára és Pestre. A kassai akadémián tanult jogot és fizikát. Apja, Sennyei Károly 1841-ben meghalt. Pál ötödik gyereknek született, volt nála idősebb fiútestvér, a családi hitbizomány kezelését mégis a tizenhét éves ifjúra bízták, mert az alapító rendelkezése szerint ez a feladat nem a legidősebb, hanem a legtehetségesebb örököst illette.

A kiemelkedő tudású, koraérett ifjú már tizenhét éves korában Zemplén vármegye tiszteletbeli al-, egy évvel később pedig főjegyzője lett. Hamarosan fölvitték a Helytartótanácsba titkárnak. 1846-ban már a kancellárián lett tiszteletbeli elnöki titkár. Osztályokat vezetett, elsősorban a törvények előkészítésében, az országgyűlési munkálatok jogi megalapozásában vett részt. Alig múlt húsz éves, amikor udvari kamarás lett.

Regalistaként, azaz királyi meghívólevéllel vett részt az 1847-48-as pozsonyi országgyűlésen, a forradalom után pedig, 1848 júniusában családi birtokán, Királyhelmecen megválasztották képviselőnek. Szeptember 4-én Kossuth Lajos nagy beszédben reagál a császár leiratára, amelyben korlátozza Magyarország márciusban kivívott önállóságát. Küszöbön áll Jelačić támadása. Kossuth indítványai előre vetítették a fegyveres harc kitörésének lehetőségét. „Ez indíványok ellen senki sem szólott, egyedül Sennyei Pál inti a házat óvatosságra, miután a dynastiatóli elválás a trónra is vészt hozhat, de a nemzetre nézve szerinte minden esetre veszélyes leend.” (Nemzeti Újság) Kevesen voltak, akik egyetértettek vele, és senki, aki abban a hangulatban Kossuth ellenében fel mert volna szólalni.

A feledés fátyla mögött

„A feledés már szövögeti fátyolát sírjaik fölött, körvonalaik már kezdenek elmosódni a gyérülő túlélők emlékezetében.” Halász Imre vezette föl így 1912-ben a Nyugatban visszaemlékezéseit a kilenc évvel azelőtt meghalt Kállay Béniről és a huszonnégy évvel korábban elhunyt Sennyei Pálról. A fátyol azóta ugyancsak sűrűre szövődött. Ilyen fátyol mögött rejtőzik a múlt sok-sok, figyelmünkre fölöttébb méltó, izgalmas és tanulságos életű, érdemdús avagy szörnyűséges politikusa. Róluk szól ez a sorozat.

 

Október 4-én a császár feloszlatta az országgyűlést, a képviselőház érvénytelennek nyilvánította a feloszlató rendeletet, Sennyei lemondott a mandátumáról, és visszavonult zempléni birtokára, amelyet azonban decemberben elkoboztak tőle, mint hazaárulótól. 1849 elején megjelent Windischgrätz császári főparancsnok előtt, és biztosította a császárt hűségéről. Föl is ajánlottak neki hivatali állást, ezt azonban nem fogadta el. A világosi fegyverletétel után ismét visszavonult a családi uradalomba, amelyet a szabadságharc bukása után visszakapott Ferenc Józseftől.

Egyik vezető személyisége lett annak a konzervatív arisztokrata körnek, amely a szabadságharc bukása után szinte azonnal munkálkodni kezdett Bécs és Magyarország kiegyezése érdekében. Ez a császárhoz hű csoport maradt az egyetlen szervezett politikai erő Magyarországon. Egyfelől megtagadták a forradalmat, másfelől nem értettek egyet az abszolutizmust igazoló tétellel, hogy a lázadással Magyarország elvesztette jogát önmaga kormányzására. Nem értettek egyet a németesítő törekvésekkel, még kevésbé az ország közigazgatási széttagolásával, amely előrevetítette Magyarország feldarabolásának lehetőségét. Ami az 1848-as vívmányokból Bécs egyetértésével megmaradt – a jobbágyrendszer felszámolása, a közteherviselés, a törvény előtti egyenlőség, az ősiség eltörlése –, azt azoknak az ókonzervatív arisztokratáknak is kész tényként kellett elfogadniuk, akik ezekért nem lelkesedtek. A konzervativizmus tartalma így lényegében nem volt több, mint az 1847-es kormányzati rendszer visszaállításának az igénye, kétfrontos harcban Béccsel és az 1848-49-es Magyarország népével.

Az 1850-es memorandum, amelynek megszövegezésében Sennyei is részt vett, ezt a kettőséget tükrözte. „Bel- és külföldi bűntársakkal szövetkezett önző izgatóknak sikerült elferdíteni a magyar nemzet többségének, békés és alkotmányszerű kifejtésére irányzott törekvését…/…/ Nem találjuk az ország népeit kiválólag jellemző királyi s dynasztiai érzelmet a forradalom és háború által kebléből kiirtottnak. Erősen gyökerezik az millió szivek legmélyebb fenekén… /…/ Förgeteghez hasonlólag vonult el a forradalom a magyar jogtér felületén, s bár vihara sok régit sodrott el s tépett ki gyökerestül, a jogtért magát elragadni képes mégsem vala. Csak helyből mozditvák, de nem megsemmisitvék azon alapok, mellyeken Magyarországban a királyi szék és alkotmány olly sokáig szilárdul feneklettek.” A memorandumot a császár is, a magyarországi közvélemény is elvetette. Az azt közlő Pesti Napló is elhatárolódott tőle.

Kedves Olvasónk, ennek az érdekes cikknek még nincs vége!

Ha továbblép a teljes cikk elolvasásához, akkor hozzájárul a Jelen szerkesztőségének fennmaradásához. Az előfizetésért cserébe színvonalas elemzéseket, interjúkat, riportokat és publicisztikákat kínálunk.

Olvassa el ezt a cikket,
csak 199 Ft!

vagy

Fizessen elő a Jelen összes cikkére,
csak havi 1790 Ft!

Még több olvasnivaló a témában.

A válság felértékelte a zuglói modellt

Lakner Zoltán

Szakmai és civil siker, hogy Zugló önkormányzata egyelőre nem foglalkozik a helyi szociális modell elvetéséről szóló javaslattal. Scharle Ágota közgazdásszal, a Budapest Intézet vezetőjével, a modell egyik kidolgozójával Lakner Zoltán, a Jelen főszerkesztője arról is beszélgetett, hogy a Zuglóban kialakult vita alkalmat teremthet akár egy a szociálpolitika valódi szerepét tisztázni hivatott párbeszédre. A beszélgetés az Új egyenlőség podcast-sorozatának része.

Elolvasom

Az árpádsáv színei és az MLSZ

Krajczár Gyula

Érdekes vitát folytatott le önmagával a Magyar Labdarúgó Szövetség a közelmúltban arról, hogy vajon nagy-Magyarország kontúrja és az árpádsávos zászló – vagy hogy őket idézzük: „az árpádsáv színei” – rasszistának, kirekesztőnek minősülnek-e, netán hordoznak-e politikai üzenetet.

Elolvasom

Rékassy Balázs: Az orvosi kamara úgy érezte, mintha pofon vágták volna

Tóth Ákos

A Magyar Orvosi Kamara mindvégig egyetértett nemcsak az egészségügy átalakításának szükségességével, hanem az irányával is, ahogy azzal is, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszert modernizálni kell – derült ki az Új Egyenlőség legújabb, a Jelen oldalán is meghallgatható podcast-adásából, amelyben az Új Egyenlőség szerkesztője, Kiss Ambrus Rékassy Balázs szakközgazdásszal, egészségügyi menedzserrel beszélgetett a kormány és a MOK közötti konfliktusról, amelyet a kormány a maga részéről azzal oldott föl, hogy brutálisan, egyik napról a másikra megszüntette a kötelező orvoskamarai tagságot.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Élettérképek – honnan jöttünk, hol tartunk, merre megyünk?

Kormos Lili

Egy ideje az okostelefonok már azt is számon tartják, mikor és merre jár a tulajdonosuk, hogy melyik boltba, kávézóba, színházba, kocsmába tért be, és mindezt hányszor ismételte. Hóvégén készül a precíz összegzés, amikor aztán mindenki rácsodálkozik, hogy januárban is többet támasztotta a Gyalogbéka Eszpresszó pultját, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasótermének asztalait. Viccet félretéve, ez egyfelől elég ijesztő, mert ugyan, ki akarná, hogy minden átkozott lépésének nyoma legyen? Másfelől viszont el is gondolkodtatott. Az járt az eszemben, hogy vajon hányszor és milyen paraméterek mentén rajzolódott már át az életem térképe? Merre járok most? Milyenek voltak az útvonalaim tíz éve? És ami ennél is fontosabb: pusztán helyrajzi kérdésről van szó, vagy mélyebb összefüggések után is érdemes kutakodni?

Elolvasom
Keresés