Fudan Hungary – a kínai hatalmi érdekek és az Orbán-rendszer egymásra találása

Győrffy Dóra | 2021.05.26. 06:57

Olvasási idő kb. 14 perc

A szerző közgazdász, politológus, egyetemi tanár

Kína szempontjai

A kínai gazdaság növekedése 2007 után trendszerűen lelassult (1. ábra) – a korábbi évtizedek kétszámjegyű növekedési üteme 6 százalék alá süllyedt. Nyugati mércével természetesen ez is nagyon magas szám, ám ha figyelembe vesszük, hogy nominálisan az egy főre jutó GDP Kínában 2019-ben alig volt 10 000 dollár felett (vásárlóerőparitáson 16 800), míg az Egyesült Államokban 65 300, akkor érzékelhetjük a problémát.

Adatok: IMF

A lassulás természetesen várható volt. Kínában évtizedeken át a kevésbé hatékony mezőgazdaságból az iparba áramlott a munkaerő, ami rendkívüli termelékenységnövekedést okozott a gazdaságban. Ez az extenzív szakasz azonban lezárul, amint kimerülnek az olcsó munkaerő tartalékai. A munkaerőutánpótlás csökkenésében szintén szerepet játszott az egykepolitika, azaz Kína előbb vált elöregedő társadalommá, mint fejlett gazdasággá. A kialakuló munkaerőhiány miatt a bérek gyors növekedésnek indultak (2007-2018 között 263 százalékkal emelkedtek), ami azt eredményezte, hogy a versenyképesség egyre kevésbé épülhet az alacsony bérekre. Erre a folyamatra erősített rá a 2008-as globális pénzügyi válság, amikor az exportpiacok lelassultak, és Kína elkezdett a belső piacra koncentrálni – itt pedig a feldolgozóipar helyett az infrastrukturális beruházások, a magánvállalatok helyett az államiak dominálnak, melyek jellemzően szintén kevésbé termelékenyek.

A növekedés lassulása a Kínai Kommunista Párt (KKP) számára súlyos problémát jelent, hisz a rendszer legitimációját nem szabad választások, hanem a gazdasági teljesítmény biztosítja. A növekedést tehát fenn kell tartani. Ennek eszköze volt 2008-ban a GDP 13 százalékát kitevő gazdaságélénkítő program, melynek mellékhatásaként növekedett az állami centralizáció és újra megerősödött a pártállam. 2013-ban meghirdették az Új Selyemút programot, melynek révén exportálják a korábban létrejött hatalmas építőipari többletkapacitásokat, és az évtizedek alatt felhalmozott valutatartalékokat hitelként kihelyezik.

A KKP azt is felismerte, hogy mivel Kína többé nem lesz a béreivel versenyképes, a növekedést az innovációra kell alapozni. Az ország felemelkedését és növekvő regionális befolyását az úgynevezett puha hatalom (soft power) eszközeivel igyekeznek elfogadtatni a világgal. E stratégia fontos eleme a Konfuciusz Intézetek hálózata, ami hivatalosan a kínai nyelv és kultúra megismertetését szolgálja.

A KKP az elégedetlenség kirobbanásának megakadályozására is odafigyel – a belbiztonsági kiadások 2002 és 2018 között 800 százalékkal nőttek, és a párt a korábbiaknál szigorúbban veszi a marxista-leninista ideológiát is – Hszi Csin-pingnek nagyon is számít, hogy a macska fekete vagy fehér.

A kínai egyetemek fejlesztése az innováción alapuló növekedés programjába illeszkedik. A KKP 10. (2001-2005), 11. (2006-2010), és 12. (2011-2015) ötéves tervében célként tűzték ki a kínai egyetemek nemzetköziesítését, a világrangsorokban elfoglalt pozíciójuk javítását, globális kisugárzásuk erősítését. Ezekben a célokban látványos előrelépést értek el. 2012 és 2020 között a három legjelentősebb kínai egyetem (Csinghua, Peking és Fudan) hatalmas előrelépést tett az aggregált egyetemi rangsorban (ARTU).

ARTU: Aggregate Rankings of Top Universities (ARWU, QS, THE egyetemi rangsorok összegzése). Forrás: http://research.unsw.edu.au/artu/

Ilyen rövid időn belül ilyen hatalmas javulás nem szerves fejlődés eredménye, hanem a tudatos tervezésé. Kínában nagy hangsúlyt fektetettek azokra a számszerű mutatókra, amelyek a helyezést befolyásolják – publikációk, szabadalmak száma, tanár/diák arány, külföldi hallgatók és oktatók száma. Fontos azonban azt is látni, hogy az indexek a tudományos szabadságot például nem mérik közvetlenül.

A mennyiségi ösztönzőknek megfelelően 2015-2016-ra Kína lehagyta az USA-t a szabadalmak és a publikációk számában. A főleg Ázsia többi országából és Afrikából érkező tanulóknak köszönhetően Kína a külföldi diákok harmadik legnagyobb fogadóországává vált az USA és Nagy-Britannia után.

A számszerű mutatókban történt hatalmas előrelépést azonban számos tényező árnyalja. A szabadalmakból jóval kevésbé válnak üzletileg sikeres termékek, mint az USA-ban, a kínai publikációkat jóval kevésbé idézik, mint az amerikaiakat, illetve Kínához kötődik azoknak a publikációknak az 55 százaléka is, amelyeket vissza kellett vonni nemzetközi tudományos folyóiratokból, mert nem áll valós kísérlet mögöttük és hamis adatokra épülnek. A mennyiség és a minőség problémája tehát szembetűnő. Erre utalhat az is, hogy az egyetemi fejlesztések ellenére a külföldön tanuló kínaiak száma folyamatosan és meredeken emelkedik – míg 2000-ben néhány tízezren voltak, számuk 2018-ra meghaladta a 660 ezret. A kínai elit inkább az USA-ban, mint Kínában taníttatja gyermekeit – Hszi Csin-ping lánya például a Harvardon végzett.

A globális egyetemi rangsorokban a társadalom- és bölcsészettudományok jelentősége kisebb, a nagy idézettségű publikációk a természettudományokban vannak. Kínában a szerepük is eltér a nyugati mintáktól, hisz az a feladatuk, hogy alátámasszák és megerősítsék a KKP marxista-leninista ideológiáját. 2019-ben többek között a Fudan alapító okiratából is törölték a gondolatszabadságra vonatkozó passzust, és hangsúlyozzák a KKP iránti lojalitást. Mit jelent ez a gyakorlatban? A Fudan honlapján az Új Selyemútról szóló nyári kurzus leírásából könnyű megérteni. A kurzus során bemutatják a KKP hivatalos álláspontját a programról, majd bátorítják a hallgatókat, hogy gondolkozzanak kritikaian a felemelkedő Kína erejéről és az ezzel kapcsolatos bonyodalmakról. Az Új Selyemút céljainak alapos vizsgálata, illetve a megvalósítás erősségei és gyengeségei, azaz a valóság tanulmányozása nem szerepel a rövid leírásban.

A leírtak alapján megérthető, mit jelent a Fudan Hungary Kína számára.

Egyszerre infrastrukturális beruházás, hitelkihelyezési lehetőség, a kínai felsőoktatás nemzetköziesítése és Kína puha hatalmának megerősítése Európában. Mindezt pedig a magyar adófizetők finanszírozzák.

A Fudan Hungary magyar szemmel

A kormányzati kommunikáció szerint a Fudan által támasztott verseny jót fog tenni a magyar felsőoktatásnak. A verseny fogalmát azonban sajátosan értelmezik ebben a projektben. Nem volt semmilyen verseny vagy közbeszerzési eljárás az 550 milliárd forintnyi állami támogatásra – ennyi pénzért talán lett volna más kiváló egyetem is, amely campust hoz létre Budapesten. Szintén nem lesz verseny az építkezés során, hisz az egyetemet a Kínai Állami Építőmérnöki Vállalat (CCCC) fogja építeni. A magyar államnak nem lesz többsége az egyetemi alapítványban sem, mert akkor a működés során közbeszerzéseket kellene kiírni.

A verseny az oktatókért, a kutatási forrásokért és a hallgatókért fog folyni. A tervek szerint az oktatói bér havonta átlagosan 3,5 millió forint lesz, a professzori fizetés 6,25 millió, azaz nagyjából a magyar egyetemi fizetések tízszerese. A magyar felsőoktatás legjobb oktatóit így nem lesz nehéz elcsábítani a magyar egyetemekről és kutatóintézetekből. Az idetelepülő kiváló külföldi oktatókkal együtt a Fudan várhatóan eredményesen pályázhat magyar és európai kutatási forrásokra.

A hallgatókért folytatott verseny némileg bonyolultabb. A Fudanon a tandíj várhatóan 2,5-4,4 millió forint lesz tanévenként, ami a magyar felsőoktatási tandíjak többszöröse. Kérdéses, hogy hány olyan magyar diák van, aki kellően kiváló ahhoz, hogy felvegyék, ki tudja fizetni a tandíjat, és tolerálja az árukapcsolást, például a mesterséges intelligencia és a marxizmus-leninizmus oktatása között. Külföldi hallgatókat azonban könnyen elcsábíthat magyar egyetemektől a Fudan – főleg a magyar orvosképzések lehetnek veszélyben, melyek finanszírozásban nagymértékben támaszkodnak a külföldi hallgatókra. A magyar felsőoktatás tehát egyenlőtlen versenyre kényszerül. Különösen úgy, hogy a Fudan ellehetetleníti a Diákváros megépítését, azaz a vidéki magyar hallgatók számára továbbra is nehezen megoldható kérdés marad a megfizethető fővárosi lakhatás. Ráadásul a magyar kormányzat lemondott az európai Helyreállítási Alap hiteleiről, amelyeket főleg a magyar egyetemekre fordítottak volna.

A Fudanra felveendő 450 milliárdos kínai euróhitel kamata a hírek szerint 1,9 százalék, ami jóval magasabb, mint az EU-s hitel kamata (-0,6-0,4 százalék), amiről a kormányzat lemondott.

A kínai hitelekről idén márciusban jelent meg egy átfogó értékelés. Anna Gelpern és szerzőtársai három jellemzőt azonosítottak. A hiteleket a legnagyobb titoktartás mellett kötik, azaz teljesen átláthatatlanok a köz számára. Ezt már ismerjük a Budapest-Belgrád-vasútvonal hitelszerződése kapcsán, ahol még az is titkos, hogy miért titkosították tíz évre. Szintén jellemző, hogy a hitelek off-shore bankszámlákat hoznak létre a hitel törlesztésére, ahova bizonyos kormányzati bevételeket átirányítanak, például Ecuadorban az olajbevétel egy részét. A harmadik jellemző, hogy a hitelek tág keresztfelmondási záradékokat tartalmaznak, azaz Kína a hitel azonnali törlesztését kérheti, ha az érdekeit veszélyben érzi, például ha az adott ország Kína érdekeivel ellentétes lépéseket tesz. Ez komoly fenyegetés lehet a hitelt felvevő ország számára.

Az átláthatatlanság miatt a kínai hitelek körül már számos korrupciós botrány is kirobbant, és a jelek szerint Kína a kormányzati hivatalnokok lefizetését a hitelvisszafizetés egyik lényeges biztosítékának tekinti. Ilyen típusú feltételek mellett jellemzően olyan afrikai, latin-amerikai vagy közép-ázsiai országok vesznek fel hitelt, amelyek más forrásból nem jutnak finanszírozáshoz. Magyarország viszont kaphatna pénzt más forrásból, ezért különösen előnytelen ez a típusú hitel.

A finanszírozás mellett számolni kell a bel- és külpolitikai következményekkel is. A nemzetközi tapasztalatok szerint Kínában a puha (soft) és az éles (sharp) hatalmi politika között elmosódik a határ. Kína puha hatalmi céljai meglehetősen egyértelműek. Igyekszik a rendszeréről egy kedvező narratívát kialakítani, valamint arra törekszik, hogy a kényes témákról (Tibet, Tienanmen tér, Hongkong, Tajvan, az ujgur átnevelő táborok vagy az élénkülő keresztényüldözés) szóló diskurzust visszaszorítsa. Szintén fontos cél a transzatlanti szövetség megtörése, konfliktus gerjesztése az Egyesült Államok és az EU között, illetve az EU-n belül. Ezeket a célokat szolgálják a Konfuciusz Intézetek, az egyetemi együttműködések vagy a nemzetközi médiabefolyás növelése.

A puha hatalom eszközei azonban könnyen válhatnak kényszerítő erővé. A Kína által finanszírozott egyetemeken bizonyos témákról nem illő beszélni, aki megteszi, azt akár fenyegetéssel is elhallgattatják. A kémkedés és az ipari hírszerzés szintén folyamatos veszély – ennek példája az Afrikai Unió székházának az ügye, melyet szintén a CCCC épített, és teletelepítette lehallgató berendezésekkel.

Az elmúlt évek botrányai hatására a nyugati országokban egyre erőteljesebb a Kínával szembeni gyanakvás. Ezt tükrözi az élesedő konfliktus Kína és az Egyesült Államok között csakúgy, mint az, hogy egyes nyugati országok számos Konfuciusz Intézetet bezártak – Svédországban 2020-ban az összeset. Kína megítélésének romlása tükröződik abban is, hogy az EU-Kína Befektetői Megállapodás (CAI) ratifikációját felfüggesztették.

Ebben a környezetben a Fudan Hungary projekt Magyarország számára egyszerre jelenti a tudományos szabadság korlátozását, komoly nemzetbiztonsági kockázatot és a nyugati kapcsolatok romlását.

Mivel egy egyetemnek mindig van szellemi kisugárzása, hosszabb távon a nyugati civilizációs hagyományok gyengülése és kulturális átrendeződés lehet a következménye.

Összegzés: nyertesek és vesztesek

A Fudan Hungary legnagyobb nyertese a Kínai Kommunista Párt, melynek stratégiai célkitűzései a magyar adófizetők pénzéből valósulhatnak meg. Szintén nyernek azok a magyarok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a projekthez – részt vesznek a hitelszerződésben vagy az építkezésben, munkatársak vagy hallgatók lesznek esetleg helyi szolgáltatók. A makrogazdaságra gyakorolt hatás azonban kérdéses – bár a magasan képzett, főleg külföldi hallgatókra lehetne külföldi működőtőke-beruházást építeni, ez a migrációs politika újragondolását is igényelné.

A projekt vesztesei magyar részről jóval többen vannak. Veszítenek a magyar adófizetők, a magyar felsőoktatás szereplői, a magyarországi egyetemek hallgatói. Veszítenek mindazok, akik Magyarországot a nyugati civilizáció részeként szeretnék megőrizni és fenntartani.

A Fudan riasztó példája annak, néhány ember magánérdeke hogyan dominálja a közérdeket.
Még több olvasnivaló a témában.

A válság felértékelte a zuglói modellt

Lakner Zoltán

Szakmai és civil siker, hogy Zugló önkormányzata egyelőre nem foglalkozik a helyi szociális modell elvetéséről szóló javaslattal. Scharle Ágota közgazdásszal, a Budapest Intézet vezetőjével, a modell egyik kidolgozójával Lakner Zoltán, a Jelen főszerkesztője arról is beszélgetett, hogy a Zuglóban kialakult vita alkalmat teremthet akár egy a szociálpolitika valódi szerepét tisztázni hivatott párbeszédre. A beszélgetés az Új egyenlőség podcast-sorozatának része.

Elolvasom

Az árpádsáv színei és az MLSZ

Krajczár Gyula

Érdekes vitát folytatott le önmagával a Magyar Labdarúgó Szövetség a közelmúltban arról, hogy vajon nagy-Magyarország kontúrja és az árpádsávos zászló – vagy hogy őket idézzük: „az árpádsáv színei” – rasszistának, kirekesztőnek minősülnek-e, netán hordoznak-e politikai üzenetet.

Elolvasom

Rékassy Balázs: Az orvosi kamara úgy érezte, mintha pofon vágták volna

Tóth Ákos

A Magyar Orvosi Kamara mindvégig egyetértett nemcsak az egészségügy átalakításának szükségességével, hanem az irányával is, ahogy azzal is, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszert modernizálni kell – derült ki az Új Egyenlőség legújabb, a Jelen oldalán is meghallgatható podcast-adásából, amelyben az Új Egyenlőség szerkesztője, Kiss Ambrus Rékassy Balázs szakközgazdásszal, egészségügyi menedzserrel beszélgetett a kormány és a MOK közötti konfliktusról, amelyet a kormány a maga részéről azzal oldott föl, hogy brutálisan, egyik napról a másikra megszüntette a kötelező orvoskamarai tagságot.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Élettérképek – honnan jöttünk, hol tartunk, merre megyünk?

Kormos Lili

Egy ideje az okostelefonok már azt is számon tartják, mikor és merre jár a tulajdonosuk, hogy melyik boltba, kávézóba, színházba, kocsmába tért be, és mindezt hányszor ismételte. Hóvégén készül a precíz összegzés, amikor aztán mindenki rácsodálkozik, hogy januárban is többet támasztotta a Gyalogbéka Eszpresszó pultját, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasótermének asztalait. Viccet félretéve, ez egyfelől elég ijesztő, mert ugyan, ki akarná, hogy minden átkozott lépésének nyoma legyen? Másfelől viszont el is gondolkodtatott. Az járt az eszemben, hogy vajon hányszor és milyen paraméterek mentén rajzolódott már át az életem térképe? Merre járok most? Milyenek voltak az útvonalaim tíz éve? És ami ennél is fontosabb: pusztán helyrajzi kérdésről van szó, vagy mélyebb összefüggések után is érdemes kutakodni?

Elolvasom
Keresés