Régi álmok, örök remények

Ónody Gomperz Tamás | 2023.03.16. 12:24

Olvasási idő kb. 11 perc

1989. március 15-én hatalmas tömeg demonstrált Budapesten. Az ’56-os forradalom óta nem tüntetettek ilyen sokan a kormány ellen, a hatalom képviselői aznap szembesültek azzal, hogy a nép nem az ő oldalukon áll. A rendszerváltás történetének nagyhatású eseményén Cserhalmi György olvasta fel az állampárttal szemben álló ellenzéki szervezetek 12 pontját a Magyar Televízió székházának lépcsőjén. Azóta eltelt 34 év, pontosan annyi, mint amennyi ideig a régi rendszer fennállt. Vegyünk egy nagy levegőt és vizsgáljuk meg, mi valósult meg az akkori követelésekből.

1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások szabadságát és tisztaságát.

A többpártrendszer kiüresedett, a választások 2010 óta nem tiszták. Az újjászületett állampárt ciklusról ciklusra egyoldalúan, a többi induló kárára módosítja a politikai verseny szabályait. Egyenlő feltételekről beszélni sem lehet, az MSZMP utódpártja a mérhetetlenül sok pénzen szerzett előnyét azzal teszi behozhatatlanná, hogy az alkotmánybíróságtól az államfőn át az ügyészségig a teljes államgépezet az ő győzelméért dolgozik. A választás szabadsága azt jelentené, hogy a szavazata miatt senkit nem érhet hátrány. Ehhez képest azok a települések, ahol nem a kormánypárt nyer, különféle megtorló intézkedéseket kénytelenek elszenvedni. Tehát 2010 óta a választások nemcsak nem tiszták, de nem is szabadok.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség.

Egy volt kommunista tábornok irányítja a rendőrséget, az oktatást és az egészségügyet. Ahogy azelőtt, most is elfogadhatatlanul sok embert tartanak elfogadhatatlanul hosszú ideig elfogadhatatlan körülmények között előzetes letartóztatásban, azaz fosztanak meg a szabadságuktól a bírói ítélet megszületése előtt. A melegek ellen uszító kampányokat folytatnak, a határokon menekült gyerekeket éheztetnek, a roma diákokat apartheiddel választják el a fehér tanulóktól. Ha emiatt a roma diákok pert nyernek, akkor ellenük is uszító kampányt indítanak. A bírói függetlenség romjainak eltakarítását az állampárt egyik vezetőjének feleségére, majd egy bírói gyakorlattal nem rendelkező komisszárra bízták. Részben emiatt gondolnak vissza Brüsszelben nosztalgiával azokra az időkre, amikor a legvidámabb barakkot még vasfüggöny választotta el tőlük.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják föl a hírközlés állami monopóliumát. Oszlassák föl az Állami Egyházügyi Hivatalt.

A propagandaminisztérium, a közmédia, a TV2, az összes megyei lap, a helyi és országos rádiók, a közösségi médiás hirdetések, a bulvár magazinok, a „közcélú” kormányzati kampányok, a hetente készített közvélemény-kutatások és a köztéri plakátok tízezreinek segítségével az állampárt tökéletesen uralja a nyilvánosságot. A döntő fölény elérése érdekében a Népszabadságot eltaposták, a Klubrádiót megfosztották a frekvenciáitól, az Origot és az Indexet átállították. Tavaly, az áprilisi választás előtt néhány héttel fényképet kerestem az egyik cikkhez az ellenzék miniszterelnökjelöltjéről, akkor tűnt fel, hogy a monopolhelyzetben lévő állami hírközlő szervezet fél év alatt három (!) darab fotót közölt róla. Azaz, úgy zajlott le az egész kampányidőszak, hogy az MTI kevesebb képet készített a kormányfő kihívójáról, mint a hóvirágokról. Az utóbbiakról 28-at. Nemrég egy katolikus pap miséjéből (!!!) cenzúrázták ki azt a részt, amelyet akár a kormány bírálatának is lehetett érteni. Az oktatási szabadság az iskolarendszer totális központosításával, az egyentankönyvek bevezetésével és a KLIK felállításával megszűnt. Az egyházak ma szorosabban működnek együtt az állammal, mint 1989-ben; az Állami Egyházügyi Hivatal szelleme Semjén Zsoltban öltött testet, aki ugyanolyan elszántan üldözi Iványi Gábort, akár az elődei a Hit gyülekezetét.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás szabadságát.

A sztrájkjog ma kizárólag oly módon gyakorolható, ha a munkabeszüntetés észrevétlen marad. Fennakadást okozni tilos, noha a sztrájknak a fennakadás a lényege. A pedagógusok éjfél és hajnal kettő között sztrájkolhatnak ugyan, de csak akkor, ha a másnapi órákra már felkészültek. Egyébként a tettük rendszerellenes izgatásnak polgári engedetlenségnek minősül, amit a volt kommunista tábornok a korábbi pártállamban is gyakran alkalmazott két eszközzel, a megfélemlítéssel és a munkahelyi elbocsátással fojt el. Mivel érdekvédelem alatt a kormány érdekeinek védelmét kell érteni, az Orvosi Kamarát 24 óra leforgása alatt lehetetlenítették el.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék meg az egyéni és csoportos kiváltságokat. Adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.

A rendeleti kormányzás kommunista hagyományának visszaállítsa után a költségvetésről újabban nem a parlament dönt, legfeljebb utólag rábólint. A közkiadások ellenőrizhetetlenek, a közérdekű adatok nyilvánosságáért a független sajtónak és a civilszervezeteknek folyamatosan pereskedniük kell. A közteherviselés abban az esetben tekinthető napjainkban méltányosnak, ha morális szempontból azt tartjuk helyesnek, hogy a szegényektől is beszedett rekordmagas forgalmi adó az állami újraelosztás során a társadalom felső rétegének további gyarapodását segítő juttatásokká alakul.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

6. Észszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák le a pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a veszteséges vállalatok támogatását, vessenek véget a vállalkozás és a lakosság megsarcolásának.

Észszerű gazdálkodás: Európa legmagasabb inflációja, gyenge és sérülékeny forint, elherdált magánnyugdíjvagyon, kisvasút és stadion, 16 ezer lélegeztetőgép.

Működő piac: hatósági árak, adóéven belül megszüntetett KATA, közpénzen létrehozott „nemzeti tőkésosztály”.

Tulajdonformák egyenjogúsága: a mobilszolgáltatót államosítják, az autópályát privatizálják.

Pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházások: akkumulátorgyárak, Paks 2, Fertő tó.

Vállalkozás és a lakosság megsarcolása: különadók és 27 százalékos áfa.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

7. A bürokrácia és az erőszakapparátus leépítését. Oszlassák föl a Munkásőrséget és az Ifjúgárdát.

A bürokráciát nem sikerült leépíteni, az állami vezetők száma nőtt, az állam fenntartására Európában csupán két országban költenek többet. A régi pártállam ügynökaktáit az utódja sem hozza nyilvánosságra. A propagandaminiszter által felügyelt titkosszolgálatok ma bárkit, bármilyen ürüggyel megfigyelhetnek az egykorinál sokkal hatékonyabb technológiával. Az a tény, hogy a Pegasus leleplezése nem okozott akkora botrányt, mint a Dunagate, jól mutatja a két korszak közötti különbséget. Akkor kifelé jöttünk, most befelé megyünk. A Munkásőrség és az Ifjúgárda feloszlott, lett helyettük Fidelitas és CÖF.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg Európa katonai, gazdasági és emberjogi kettéosztása.

Verdikt: megvalósult.

9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről. Töröljék a magyar ünnepek sorából november 7-ét.

Hoppá. Ezek szerint nem Orbán Viktor követelte először nyilvánosan a szovjet csapatok kivonását a hazánk területéről? Hát, nem. Az ellenzék nevében Cserhalmi György már három hónappal korábban megtette. Azóta Magyarország a saját elhatározásból csatlakozott az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, az előbbi miatt a szuverenitása egy részéről, az utóbbi érdekében a semlegességről mondott le. Egyik sem végleges, amennyiben a menetközben moszkovita pártfőtitkárrá változó egykori liberális rendszerváltónak sikerül kiragadni az országot az imperialista Nyugat karmai közül, még vissza lehet térni az orosz érdekszférába.

Verdikt: a semlegességet leszámítva megvalósult.

10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen föl a nemzetközi fórumokon a magyar kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a jogtalan megkülönböztetés a romániai menekültek ügyében.

A kisebbségi politika a határon túli szavazatok biztosítását jelenti, a menekültpolitika pedig a határon innenit. Az utóbbihoz szükség van az összes vonatkozó nemzetközi egyezmény megsértésére, valamint a fajkeveredéssel kapcsolatos nézetek felelevenítésére, amelyek már a kommunista pártállamot megelőző pártállam idején is általános népszerűségnek örvendtek. A rendőri szemlélet és a fajelmélet a letelepedési kötvényes bizniszre nem vonatkozik.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a nemzetnek címerét.

Ma minden a nemzeti önbecsüléstől szól, e tekintetben akár túlteljesítésről is beszélhetünk. A kórházakban 30 betegre jut egy kizsigerelt nővér, az orvosok elvándoroltak, Európa második legszegényebb országa lettünk, de a nemzeti önbecsülés mindenért kárpótol. Az Angliában dolgozó unokákra is könnyebb a nemzeti önbecsülés érzésével eltelve gondolni. Petikeminiszter beszólt az amerikai nagykövetnek, már megérte. A történelemhamisításért külön kormánybiztos felel, ennek köszönhetően minden kisiskolás tudja, hogy Orbán Viktor egyetlen szavára menekültek haza a nem orosz, hanem szovjet megszállók. Apropó, megszállás. Azon a téren, ahol Cserhalmi György olvasta fel a kiáltványt, 9 éve új emlékművet helyeztek el, amely a hivatalos ideológiának megfelelően azt hirdeti, hogy a magyar állam nem felelős a második világháború alatt történtekért. A nemzet kapott új címert, de nem azt, ami a kiáltvány bal felső sarkánál látható, hanem a koronás változatot, ami időben jelezte, hogy a köztársaság nem lesz hosszú életű.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti ünneppé október 23-át.”

Nagy Imrét folyamatosan rágalmazzák, a szobrát a Parlament mellől elszállították, az ’56-os Intézetet kivégezték. A ruszkikat nem hazaküldik, hanem atomerőművet építenek velük.

Verdikt: a követelés ma is érvényes.

Összegezve a fentieket: a 12 pontból 2 valósult meg. Pontosabban megvalósult több is, de azokat a 2010-es ellenforradalom után eltörölték. Nem baj, a következő rendszerváltás után újra megpróbáljuk.

Még több olvasnivaló a témában.

A válság felértékelte a zuglói modellt

Lakner Zoltán

Szakmai és civil siker, hogy Zugló önkormányzata egyelőre nem foglalkozik a helyi szociális modell elvetéséről szóló javaslattal. Scharle Ágota közgazdásszal, a Budapest Intézet vezetőjével, a modell egyik kidolgozójával Lakner Zoltán, a Jelen főszerkesztője arról is beszélgetett, hogy a Zuglóban kialakult vita alkalmat teremthet akár egy a szociálpolitika valódi szerepét tisztázni hivatott párbeszédre. A beszélgetés az Új egyenlőség podcast-sorozatának része.

Elolvasom

Az árpádsáv színei és az MLSZ

Krajczár Gyula

Érdekes vitát folytatott le önmagával a Magyar Labdarúgó Szövetség a közelmúltban arról, hogy vajon nagy-Magyarország kontúrja és az árpádsávos zászló – vagy hogy őket idézzük: „az árpádsáv színei” – rasszistának, kirekesztőnek minősülnek-e, netán hordoznak-e politikai üzenetet.

Elolvasom

Rékassy Balázs: Az orvosi kamara úgy érezte, mintha pofon vágták volna

Tóth Ákos

A Magyar Orvosi Kamara mindvégig egyetértett nemcsak az egészségügy átalakításának szükségességével, hanem az irányával is, ahogy azzal is, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszert modernizálni kell – derült ki az Új Egyenlőség legújabb, a Jelen oldalán is meghallgatható podcast-adásából, amelyben az Új Egyenlőség szerkesztője, Kiss Ambrus Rékassy Balázs szakközgazdásszal, egészségügyi menedzserrel beszélgetett a kormány és a MOK közötti konfliktusról, amelyet a kormány a maga részéről azzal oldott föl, hogy brutálisan, egyik napról a másikra megszüntette a kötelező orvoskamarai tagságot.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Élettérképek – honnan jöttünk, hol tartunk, merre megyünk?

Kormos Lili

Egy ideje az okostelefonok már azt is számon tartják, mikor és merre jár a tulajdonosuk, hogy melyik boltba, kávézóba, színházba, kocsmába tért be, és mindezt hányszor ismételte. Hóvégén készül a precíz összegzés, amikor aztán mindenki rácsodálkozik, hogy januárban is többet támasztotta a Gyalogbéka Eszpresszó pultját, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasótermének asztalait. Viccet félretéve, ez egyfelől elég ijesztő, mert ugyan, ki akarná, hogy minden átkozott lépésének nyoma legyen? Másfelől viszont el is gondolkodtatott. Az járt az eszemben, hogy vajon hányszor és milyen paraméterek mentén rajzolódott már át az életem térképe? Merre járok most? Milyenek voltak az útvonalaim tíz éve? És ami ennél is fontosabb: pusztán helyrajzi kérdésről van szó, vagy mélyebb összefüggések után is érdemes kutakodni?

Elolvasom
Keresés