TGM: Ez nem rendszer, hanem állapot

Tóth Ákos | 2022.12.20. 03:33

Olvasási idő kb. 15 perc

Legutóbbi kötetének címe: Antitézis. Ez politikai értelemben a kompromisszumképtelenséget, a fennálló örökös bírálatát testesítette meg, filozófiai értelemben pedig azt, hogy ami van, annak nincs szintézise – talán nincs is értelme arra törekedni, mert a szintézis nem hordozna magában alapvető változást, a létezőnek pedig nem lehetséges szelídített változata. A most az Amnesty International ünnepi kiadványában közzétett nagyívű esszéjében, az Öt tanács a hazának címűben, illetve előhangjában, a Távoli fényekben mégis, mintha valamiféle szintézisre törekedne; meglehet, afféle összegzésként, búcsúként.

A Távoli fényekben – és erre rímel az Öt tanács a hazának – azt írja, „érdemes a doxától (vagyis: a megjelenítés, a reprezentáció, a többségteremtés, a technikailag használható nyilvánosság, a közvéleményformálás, a kultúraipar/tudatipar eszközeivel létrehozott „parlamentarizmustól” és „többpártrendszertől”) függetlenül létrehozni a „túlsó pólust”, amely önelemzés/önvizsgálat, szellemi önmegvilágítás segítségével önállóságot kínál az eldologiasodás elől menekülő aktoroknak”. Vagyis a túlsó pólus, az a másik, vagyis a szellem jelentené az önvédelem egyetlen lehetséges útját annak, aki fölfogta, hogy az alapok most reálisan meg nem változtathatók?

Nem az „alapok” megváltozásáról van már szó. Az emancipáció elképzelt politikai megoldása (parlamentarizmus, többpártrendszer, választások, nemzetállam-jogállam, etikai-politikai mozgósítás) végérvényesen elavult: a civil társadalom informális erőcsoportjai és a föderális szint (EU, ET, ENSZ stb.) között nincs semmi. Az informális erőcsoportok közötti konfliktus megköveteli a morális javaslatok nyilvánosságát. A környezeti válság (vagyis az emberiség kipusztulásának kezdete) nem közigazgatási, kormányzati kérdés. Ez morális vita (egyidejűleg katonai-gazdasági összecsapás) állami és nem állami erők, kétségbeesett morális magányosok és csoportok között. Az aktorok egyelőre szabadon mozognak. A végeredmény nem az eddigi „intézkedések” keretében lesz látható.

Ebben a pólusban, ahogy ön is írja, a humánum és a szépség lehetne elvileg a tekintélyi centrum; a „túlsó pólusban”, abban a másikban való létezés volna a lázadás maga?

Nem lázadás ez. Nincs, nem is lehet tekintélye a közvéleménynek (doxa), amely a vágyak és az önkép kivetülése, ám a „túlsó pólus”-nak az igazságnak kellene lennie, amely – hasonlatosan a tudományhoz – nem a szenvedélyek kivetülése, hanem a racionális, esetünkben filozófiai vizsgálata és ennek a vizsgálatnak az állandósága. A tudomány (a Föld kering a Nap körül) is kontraintutív, nem emberi alakú (nem antropomorf), ott a „túlsó pólus” (dedukció, kísérlet: ám a tudományt intellektuálisan igazolja mind a matematika, mind az anyagi alkalmazás szociális-technikai sikere, amely nem antropomorf, a kivetült vágyakkal nem analóg); hasonlóképpen alkalmazhatatlan az „antropomorf”, analógiás döntés/megértés a közösségi életben. A doxa, a vélemény a „politikában” sem ér többet, nem hoz szabadságot.

Abban a másik pólusban való lét nem válik-e szükségképpen öncélúvá?

A „túlsó pólus”-ban nincs „lét”: ott fogalom van, amely igazságra vonatkozhatik. A művészi „szép” igazol, ha a munkálkodásunk eredménye több, mint a szubjektív öröm, elégtétel: ha a civilizációs alapok szépsége fönntartható, esztétikailag a látszatokon mindig túllendül, akkor a filozófiai vizsgálat alátámaszthatja a közösségi tekintélyt. Ehhöz szabad szereplőkre (aktorokra) van szükség, de nem „szavazásra”, amely önkényes önkifejezés, nincs benne semmi bizonyos, ami megszerezheti a tekintélyt, amely persze a tudománnyal nem versenghet. Itt semmi nem „öncélú”, gondolatról van szó, nem önkifejezésről, vágyról, szenvedélyről. Nem analóg, hanem keményen szellemi. Emiatt állandó igazolásra szorul, mert a matematika nem áll rendelkezésére, részben kivéve a logikai és nyelvkritikát. Kérdés, hogy a magánvaló dolog (Kant: A tiszta ész kritikája, 1781, 1787) hozzáférhető-e, hogy a kritika megvilágíthatja-e, amit szubjektumként állít föl. Ezt nem döntheti el semmiféle „hatalom”.

Ezt olvashatja még a cikkben:

Miért lenne szükség a reformkor újraélesztésére?

Miért nem rendszerben élünk, hanem állapotban?

Miért leválthatatlan egy állapot?

Mi következik a leválthatatlanságból?

Mi a szerepe a változásban a civil világnak?

Létezhet-e más remény, mint az igazság föltárásának sziszifuszi, gyakorta őrlő és a hatalom által ellehetetleníteni szándékozott feladata?

Olvassa el ezt a cikket,
csak 199 Ft!

vagy

Fizessen elő a Jelen online cikkeire, vagy jelentkezzen be
csak havi 1500 Ft!

Még több olvasnivaló a témában.

Bodnár: Már az is segítene a forinton, ha Nagy Márton csendben maradna

Lakner Zoltán

Ismét átlendültünk a 400 forintos euró világába, pedig év elejére már stabilizálódni látszott az árfolyam. Az amerikai bankcsődök azonban kedvezőtlenül hatnak az olyan kockázatosnak ítélt devizákra, amilyen a forint, állítja Bodnár Zoltán, volt jegybankalelnök, a DK árnyékkormányának tagja, aki azt is hozzáteszi, hogy az infláció nagyon lassú fékeződésére ható tényezőket semlegesítheti a márciusi árfolyamromlás. A rizikó enyhítéséért sokat tehetne a kormány azzal, ha nem vívna nyilvános harcot a Nemzeti Bankkal, és ha sikerülne végre teljesíteni az uniós pénzek lehívásának feltételeit.

Elolvasom
Ez is érdekelheti még

Mogyoró Kornél: Tizenöt centivel közelebb Istenhez

Trencsényi Zoltán

Mogyoró Kornél vállalja, hogy ő igazi zenei kaméleon. Elsősorban a jazz és a világzene az, ami érdekli, de szívesen játszik kortárszenét, popot, rockot, crossovert, játszott már technopartin és színházban, gyerekzenekarban is. Azt mondja, a zene lényege nem a stílus, nem a hangok mennyisége, hanem az, hogy az előadó fel tudja-e emelni magát és a nézőket úgy, hogy tizenöt centivel közelebb kerüljenek Istenhez.

Elolvasom

Az egyetemek sorsára jutnak a gimnáziumok?

Tóth Ákos

A magyarországi gimnáziumok fele már egyházi fenntartással működik. Friss hír, hogy az Óbudai Egyetem átvenné a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumot. A tendencia egyértelmű: 13 év alatt a magyar kormány az állami oktatási intézmények jelentős részétől megszabadult.

Elolvasom
Keresés