Matus János

Matus János

Liberalizmus vagy populizmus – állam az izmusok útvesztőiben

Matus János

A hazai és a nemzetközi eseményekről szóló napi hírek könnyen elterelhetik figyelmünket arról a problémáról, hogy az egyre kaotikusabbá váló világból hogyan alakul ki végül egy új és biztonságosabb nemzetközi rend. A jelenről szóló információk áradata önmagában nem segít a hosszabb távú megoldások keresésében. A múlt hasznos gondolatainak felidézésével kombinálva azonban találhatunk hasznos támpontokat a jövőbe vezető úthoz. Európa újkori történelmében számos szellemi irányzat kereste a válaszokat az adott kor által felvetett kérdésekre. Közülük számos ideológia az általuk inspirált politikai gyakorlat kudarca vagy – súlyosabb esetben – az okozott tragédiák miatt remélhetőleg végleg semmissé vált. Más eszmék azonban fennmaradtak, és segíthetnek az útkeresésben.

Elolvasom

Az orosz-ukrán háború és a nemzetközi rend

Matus János

Az ENSZ 1974-ben elfogadott határozata szerint „agressziónak minősül egy állam fegyveres erejének alkalmazása egy másik állam szuverenitása, területi integritása és politikai függetlensége ellen.” A Kreml nevezheti speciális katonai műveletnek vagy aminek akarja, a nemzetközi joggal egyértelműen ellentétes az Ukrajna elleni támadás.

Elolvasom

Hazugságok tipológiája

Matus János

A háborúk történetében az ellenség hamis hírekkel és félrevezető információkkal történő gyengítését a szembenálló felek a hadviselés fontos eszközének tekintették. Egyes esetekben a titkos információs akcióknak vagy lélektani műveleteknek szerepük volt a háború végső kimenetelében is. A félrevezető szándék a politika területén is megjelent és egyre fontosabb szerepet tölt be az államok belpolitikájában és a nemzetközi rendszerben tanúsított magatartásában. Napjainkban az Ukrajna elleni orosz katonai támadás tragikus, ugyanakkor szemléletes esettanulmányként szolgálhat a nemzetközi politikában alkalmazott megtévesztő és félrevezető politikai propagandáról.

Elolvasom

A nukleáris elrettentés és az ész határai

Matus János

Az Ukrajna elleni orosz katonai támadásnak számtalan tragikus következménye van, nehéz közöttük rangsorolni. Ha azonban a jobb megértés érdekében ezt mégis megtesszük, akkor elsőként a nukleáris fegyverrel való fenyegetést és annak körülményeit célszerű elemeznünk.

Elolvasom
Keresés