Révész Sándor

Révész Sándor

Salamon Ferenc, a tanszabadságharcos

Révész Sándor

A legradikálisabb liberális oktatáspolitikus másfél évszázaddal előzte meg a korát (eddig). Deák Ferenc bizalmasainak legszűkebb köréhez tartozott, az „irodalmi Deák-párt” névadója és lelke volt. Deák neki diktálta le a kiegyezés alapjait lefektető húsvéti cikkét. Politikusi pályája kimerült abban, hogy őt jelölték bukásra egy képviselőválasztáson.

Elolvasom

Egy vihartűrő szellem

Révész Sándor

Papnövendék, költő, író, műfordító, irodalmár, hivatásos forradalmár, afrikanista, a világháború utáni másfél évtized legprofibb magyar diplomatája, aki távolságtartó iróniával követte szorosan a mindenkori pártvonalat. Fordulatos orosz-szovjet évtizedei során volt rendőr, levéltáros, postás, forradalmi törvényszéki elnök, agronómus, vasutas, gépkezelő, nyelvtanár, cenzor, funkcionárius, munkanélküli pária és egyetemi professzor. Elsők között emlékezett meg a szovjet Nagy Terrorban eltűnt elvtársairól betiltott memoárjában.

Elolvasom

Mindenki hazaárulója

Révész Sándor

Jelentős részben németből asszimilálódott magyarok védték a magyar fajt a magyarrá asszimilálódott zsidóktól. Eckhardt Tibor a fajvédők élén menetelt, ő vezette az Ébredő Magyarokat, ő szervezte az első antiszemita kongresszust Budapesten, szoros személyes kapcsolatban állt Hitlerrel. A legjelentősebb ellenzéki párt elnökeként azután szembefordult a náci birodalommal szövetkező kormánnyal, de a zsidótörvényeket azért lelkesen támogatta. Amikor Magyarország belépett a világháborúba, ő már Amerikában volt. A legendákkal ellentétben nem Horthy vagy Teleki titkos küldötteként, hanem menekültként, akit a háború alatt is és után is hazaárulóként gyaláztak Magyarországon.

Elolvasom

Az erdélyi Kazinczy: Gróf Bánffy Miklós (1873-1950)

Révész Sándor

Meghasonlott, de gyógyíthatatlan arisztokrata. A polgári humanizmusnak, a szabadgondolkodásnak, a pacifizmusnak, a népek barátságának, a konszenzusnak az embere, akit a családi és történelmi kötöttségek minduntalan ezen eszmék ellenlábasaival kapcsoltak össze. Mindenre nyitott és minden körben idegen. Kudarcra ítélt törekvések igen hatékony diplomatája. Összművész, ős- és össz-tehetség, mások szerint összdilettáns. A legnagyobb gazdagságban kezdte az életét és mély nyomorban fejezte be.

Elolvasom

Az elfeledett fölfedezett: Urmánczy Nándor (1868-1940)

Révész Sándor

Az utóbbi évtizedben alaposan fölfedezték Urmánczy Nándort (1868-1940). De csak azt, amelyik Mussolinit és Hitlert dicsőítette. Az az Urmánczy, amely Tisza Istvánnak és az ő autokráciájának legádázabb ellenfele, Károlyi Mihály védelmezője és kormánybiztosa volt és úgymond muníciót szolgáltatott az ellenség propagandistáinak a Nagy Háborúban – elfeledett maradt.

Elolvasom

A legkurucabb labanc

Révész Sándor

Habsburg-Lotaringiai József Ágost Viktor Kelemen Mária (1872-1962), röviden József főherceg volt majdnem-király, majdnem-nádor, majdnem-államfő, majdnem-kormányfő. A sok majdnemből nem lett semmi. Csak az 1918-as forradalom kezdetén és annak 1919-es bukása után játszott jelentősebb politikai szerepet pár hétig. Pedig volt benne „potenciál”. Ő volt a legnépszerűbb és legmagyarabbnak tartott Habsburg, az első világháború hőse, a legelső vitéz. Hosszú ideig elnökölt a Magyar Tudományos Akadémián, noha komolyabb tudományos munkásságot nem fejtett ki. Végül lesüllyedt a nyilasokig, és velük együtt menekült el az országból.

Elolvasom

Az első szoclib

Révész Sándor

Ő volt a szociális liberalizmus első tudatos képviselője Magyarországon. Politikai pályája kanyargós volt, szellemi pályája egyenes. Különböző helyzetekben, különböző szövetségesekkel, különböző kompromisszumokkal, különböző ellenfelekkel harcolt ugyanazért a célért. Sikertelenül.­

Elolvasom

A minden lében katolikus

Révész Sándor

A keresztényszocializmus legjelentősebb magyar ideológusa, szociológusa és legjobb tollú szószólója mindig úgy kereste a kiutat a népnyomorból és az attól szerinte elválaszthatatlan liberális kapitalizmusból, ahogy éppen történelmileg adódott. A hungarizmustól Salazaron át Kádárig. Csillogó értelmével mindig megokolta, miért támogatja azokat, akik az ő kereszténységével összeegyeztethetetlen nézeteket vallanak.

Elolvasom

Kállay Béni, a magyar gyarmat alkirálya

Révész Sándor

„A reményről le nem mondok, hogy egykor még egy nép felett fogok uralkodni.” Ezt írta naplójába a hatalmas ambícióval induló, sok nyelvet uraló tudós (Pesten is, Bécsben is akadémikus), politikus és nőfaló, aki szélsőségesen individualista liberális is volt, autoriter konzervatív is, és a balkáni magyar gyarmati uralom utópiájának megálmodója. Az egyetlen „gyarmatot”, Bosznia-Hercegovinát, amelyen az Osztrák-Magyar Monarchia nevében uralkodhatott, ő modernizálta vaskézzel és bölcsességgel, miközben több mint két évtizeden át ő volt a kincstár gazdája, a Monarchia pénzügyminisztere.

Elolvasom

2018 – Most vagy legközelebb?

Révész Sándor

A 2014-es választások után egy évvel a kormány vesztésre állt. A migránsválság mentette meg. Továbbá a világgazdasági konjunktúra, az ellenzék megosztottsága és a külföldön borítékolt szavazatok. 

Elolvasom
Keresés